Hundvåg FK

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Hundvåg Fotballklubb fastsettes av Årsmøtet. I HFK fastsetter HFK medlemskontingenten for påfølgende år, dvs. at kontingentsatsene i 2018 ble vedtatt på årsmøtet som ble avholdt i mars 2017.

Utsending av medlemskontingenten for 2018 startet 27. februar:

- Alle som har registrert seg som mottaker av medlemskontingent på Vipps har fått tilsendt kontingent 27. februar

- E-post med informasjon om dette ble sendt til alle medlemmer 8.2.2018. Klikk her for å lese informasjonen som ble sendt ut.

- Dere som ønsker faktura på Vipps, men som ikke har fått det enda, har frist på dere ut uke 9 med å få ordnet dette. Se her for veiledning for hvordan dere registrerer dere som mottaker av kontingent på Vipps.

- Ved behov for hjelp kan Daglig leder kontaktes på DL@hundvagfotball.no. Få med navnet på medlemmet, samt hvilket mobilnummer Vipps-kontoen din (dersom du allerede har det) er registrert på.

- De som ikke setter seg opp som mottaker i Vipps vil få tilsendt giro på e-post i løpet av uke 10. De som ikke mottar faktura på Vipps får et administrasjonsgebyr på 60 kr lagt på summen (mot 30 kr for de som velger Vipps).

Ny ekstrakostnad i 2018: Fakturagebyr

Norges Idrettsforbund (NIF) har fra 2018 nye og innskjerpede regler knyttet til fakturering av medlemskontingent. Kort fortalt går dette ut på at NIF skal kunne spore hvem som har betalt medlemskontingent og hvem som ikke har gjort det (blant annet for at idrettslag ikke skal kunne jukse ved rapportering av antall medlemmer, og på den måten oppnå høyere økonomiske tilskudd). Denne innskjerpingen gjør at vi i Hundvåg Fotballklubb får kostnader knyttet til fakturering av medlemskontingent som vi tidligere ikke har hatt. Derfor legges det i 2018 på et fakturagebyr på hver faktura. Fakturagebyret blir som følger:

  • -Fakturering på Vipps faktura: Kr. 30,-
  • -Fakturering på e-post og post: Kr. 60,-

Alle kontingentbetalinger skal gå til Spoortz AS

Enten du velger å motta giroen for medlemskontingent i Vipps, eller om du mottar giroen på e-post/post, så vil innbetalingene av medlemskontingent fra nå av gå til Spoortz AS på kontonummer 1503.77.38074. Dette som en følge av de innskjerpede reglene til NIF om sporbarhet i betalingene.

Fakturering av medlemskontingenten vil skje i uke 8 (uken etter vinterferien). Vi ber om at medlemskontingenten blir betalt innen forfallsdato. Dersom noen har utfordringer med dette kan man ta kontakt med eget lags trener eller lagleder, eller Daglig leder i Hundvåg FK, Jaran Moberg, på e-post DL@hundvagfotball.no eller telefon 47 97 32 20. Ved betalingsproblemer finnes det ulike støtteordninger som vi sammen kan se på.

Følgende kontingentsatser er gjeldende i 2018:

Søskenmoderasjon: HFK har søskenmoderasjon der 3 eller flere søsken i samme husholdning er medlem. Her får yngste søsken gratis medlemskap. Dersom dette gjelder dere, vennligst meld fra med e-post til DL@hundvagfotball.no.

For de som begynner sent i sesongen: Spillere som begynner etter sommerferien får redusert kontingent. Hovedregelen er at det blir halv kontingentsum, men at fakturagebyret opprettholdes i sin helhet. Dernest har vi minimumspris på 800 kr for kontingent. Dvs. at dersom halv sum er mindre enn 800 kr, vil summen å betale bli 800 kr + gebyr. Spillere som starter i løpet av høsten faller innunder denne ordningen, kontingenten reduseres ikke mer enn halvparten/til 800 kr selv om man kun spiller for eksempel 1/4 av året.

Medlemskontingent for spillere som slutter i løpet av året refunderes ikke.

Faktura i Vipps vil se slik ut (med eget navn, adresse, beløp etc):

Skjermbilde i Vipps: 

Hundvåg Fotballklubb Organisasjonsnummer: 988 353 221
Austbøsvingene 56 Mail: post(@)hundvagfotball.no
Postboks 75 Phone: (+47) 47 97 32 20
4086 Hundvåg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift