Hundvåg FK

Åpen Hall

Åpen Hall


Klikk her for å komme til Åpen Hall sin facebook-side med siste nytt og oppdateringer.


Åpen Hall (ÅH) – Hundvåghallen

for barn og ungdom fra 5. klasse til 18 år

Hundvåg Håndball og Hundvåg Fotball er ansvarlig for vakthold for Åpen Hall. Klubbene skal stille med tre vakter hver, og den ene vakten fra håndballen skal stå i kiosken.

Hallen åpnes kl. 19:00 og stenger senest kl. 23:00. Hallen kan bli stengt tidligere dersom det er få ungdommer i hallen etter kl. 21:00. Barneskoleelevene skal forlate ÅH senest kl. 21:00 og hall B ryddes.

Vaktene skal møte kl. 18:45. Ansvarlig leder gjennomgår retningslinjene, som beskrevet nedenfor.

 1. Ansvarlig leder henter ”kveldsrapport” hos vaktmester, samt ber vaktmester sette ut ballkassen.
 2. Ansvarlig leder sjekker at alle vaktene har kommet og forsøker å skaffe nye vakter dersom noen oppsatte vakter ikke møter. ÅH åpner ikke dersom det er mindre enn fem vakter.
 3. Ansvarlig leder deler ut vester til vaktene.
 4. Ansvarlig leder utnevner vaktleder for kvelden. Vaktleder er ansvarlig for utfylling av kveldsrapporten.
 5. 5.Vaktene skal fordele seg som følger; èn ved døra, to i hver hall og èn i kiosken (håndballen).
 6. 6.Ferdig utfylt kveldsrapport leveres vaktmester etter at arrangementet er slutt.
 7. 7.Hendelser i løpet av kvelden skal føres på kveldsrapporten. Dette inkluderer skader på personer eller anlegg.
 8. Vaktene kan beslutte at skillevegger skal senkes for å lage mindre soner.

Brudd på reglene som er listet opp nedenfor kan medføre bortvisning for den aktuelle kvelden. Alvorlige brudd kan medføre lenger bortvisning; dette avgjøres av HHK/HFK i felleskap på bakgrunn av kveldsrapport og samtale med vaktleder.

 • ÅH er et rusfritt arrangement. Dette inkluderer også røyk og snus.
 • ÅH skal være et kjekt arrangement for alle, og mobbing, slåssing o.l. kan medføre bortvisning.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i garderober, utstyrsgarasjer eller hallens garasje for renholdsutstyr.
 • Utesko tillates ikke – kun strømper eller innesko.
 • Mat og drikke skal ikke spises/drikkes på idrettsgulvet.

VAKTER:

 • Hundvåg Fotball er ansvarlig leder på høsten og Hundvåg Håndball er ansvarlig leder på våren.
 • Alle vakter skal være over 18 år.
 • Hallen skal være ryddet og klar til neste dag. Tribunen og kafèområdet ryddes og sopes. Idrettsgulvene tørrmoppes. Søppel tømmes og settes ved renholdsrommet.
 • Vaktene oppfordres til å være gode voksne som snakker med barna og ungdommene dersom det oppstår ”bråk” mellom personer. Vaktene avgjør selv om noen skal bortvises for kvelden. Hendelse(r) noteres i kveldsrapporten.
 • Ved tilløp til bråk, så kan vaktene fordele personer eller grupper i de to hallene, fortrinnsvis barneskoleelever i hall B og ungdomskoleelever og eldre i hall A.
 • Det anbefales at vaktleder ringer foreldre dersom noen bortvises, slik at de ikke sendes ut alene. Dersom den bortviste nekter å oppgi telefonnummer så vil vedkommende allikevel bortvises.
 • Dersom noen bortvises og disse nekter å forlate hallen, samt nekter å oppgi telefonnummer til foreldre, så kontaktes politiet på tlf. 02800.

Hundvåg Fotballklubb Organisasjonsnummer: 988 353 221
Austbøsvingene 56 Mail: post(@)hundvagfotball.no
Postboks 75 Phone: (+47) 47 97 32 20
4086 Hundvåg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift