Treningsoppstart A-Lag

A-Laget begynner på an igjen på tirsdag

Good evning godtfolk!
Da vil den nye Hundvåg treneren Ole Fredrik Bergseth samt støtteapparatet invitere til trenings oppstart for A-laget først kommende tirsdag (3. desember) kl 17:30.
Treningstidene for desember vil være kl 17:30 på tirsdager og torsdager, fra tirsdag 3 desember til og med tirsdag 17 desember, da tas det juleferie til vi starter opp igjen  2. januar .
Mer info vil bli gitt første treningsdag. Så velkomne på førstkommende tirsdag

Oleiv Fintland ( <--- e finti for de som ikke klar over undertegnedes virkelige navn)