Informasjon vedr. cupdeltakelse

Her følger informasjon og regler om hvor de enkelte lag kan delta på turnering.

Det har nylig kommet opp en sak i Hundvåg Fotballklubb sin breddeavdeling der et lag ønsket å reise på cup i England.

Dette er noe HFK ikke har anledning til å godkjenne da vi er underlagt NIF sine Bestemmelser om barneidrett som blant annet sier at kun barn som fyller 13 år det aktuelle år kan delta på turneringer utenfor Norden.

Styret i HFK vedtok i styremøte 8-2014 den 20.11.2014 i sak nr 44/14 at lag fra 13-års alder kan delta på Vildbjerg Cup i Danmark. Ved ønske om å delta på andre turneringer i utlandet må det søkes HFK styret om godkjennelse. I de yngre klassene vil vi at lag deltar på lokale turneringer med hele årskullet. De eldste årsklassene i breddeidretten har også som tradisjon å reise på Lyngdal Cup. Dette harmonerer med NFF sine reisebestemmelser.

For de som ønsker å lese forbundene sine regler og retningslinjer:

Norges Fotballforbund sine reisebestemmelser: http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/Retningslinjer/Reisebestemmelser-/

Norges Idrettsforbund sine bestemmelser om barneidrett: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/Sider/default.aspx

Utfyllende kommentarer om Bestemmelser om barneidrett: http://www.idrett.no/Documents/Barneidrettsbestemmelsene_Utfyllende_kommentarer_u_kommentarfelt.pdf

Hundvåg Fotballklubb har som mål å lage et internt regelverk med tydelige grenser for hvem som kan reise hvor på turnering. Dette vil bli publisert når vedtatt.