Avklaring vedrørende salgsdugnad

En kameratgjeng samt deres foreldre reiser på utenlandsturnering påsken 2015.

En kameratgjeng samt deres foreldre reiser på utenlandsturnering påsken 2015. I denne forbindelse blir det gjennomført dørsalg av diverse artikler på dugnad. HFK ønsker å understreke at dette er et privat initiativ og ikke et Hundvåg Fotball-arrangement.

Til info så er Hundvåg Fotball sin første utenlandstur til Vildbjerg Cup, tidligst det året spillerne fyller 13 år. Dette i henhold til NIFs reglement.