Årsmøtet avholdt 8. mars 2018

Årsmøtet for 2017 ble avholdt på klubbhuset torsdag 8. mars, og det ble en riktig hyggelig kveld!

Tradisjonen tro ble årsmøtet avholdt andre torsdag i mars, kl. 1900 på klubbhuset.

Årsmøtet for 2017 ble en spesielt hyggelig begivenhet, da flere personer som har gjort veldig mye for Hundvåg Fotball og Hundvåg IL i mange år ble hedret.

Roar Ullenes Olsen og Brit Tove Johannessen ble fullt fortjent, og enstemmig av Årsmøtet, utnevnt som Æresmedlemmer i klubben.

Brit Tove Johannessen Æresmedlem 2018

Stig Olav Ellefsen, som representerte Hundvåg IL, og Brit Tove Johannessen med det synlige beviset på Æresmedlemskap. Roar Ullenes Olsen, som også ble utnevnt til Æresmedlem, hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede på Årsmøtet.


Det er mange år siden det har blitt utdelt Hederstegn i Hundvåg Fotball, og når innstillingskomiteen satt seg ned for å vurdere kandidater var det blitt mange gode kandidater å velge blant. Det var derfor hele 8 personer, som på hver sin måte har gjort en formidabel jobb for Hundvåg Fotball/ Hundvåg IL, som 8. mars 2018 mottok Hederstegn.

Hederstegn 2018

Erik Fosmark, Nick Myklebust, Fred Hirth Thorsen, Frode Larsen, Tor Magne Madsen, Sigurd Solheim, Øystein Lea og Britt Fosse Lea fikk Hederstegn. Nick Myklebust og Fred Hirth Thorsen hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede under Årsmøtet.


Erik Fosmark HederstegnFrode Larsen Hederstegn 2018


Til slutt var det tid for Styrets utmerkelse for 2017, og prisen gikk til Jan Arild Harestad, som har gjort en glimrende jobb som klubbens materialforvalter, kun et steinkast fra hjemmet sitt på Kvitsøy.


Vi gratulerer alle så mye med velfortjente priser!

Referat fra Årsmøtet blir lagt ut i ny nyhetssak når det er klart.