Ekstraordinært årsmøte for Hundvåg Allianseidrettslag

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Hundvåg Allianseidrettslag - onsdag 20. juni 2018 kl. 19:00 på klubbhuset.

I Hundvåg Fotball sitt årsmøte, avholdt 8. mars 2018, ble det vedtatt at Hundvåg FK skal jobbe for å ta tilbake sitt opprinnelige navn, Hundvåg Idrettslag, samt bli et idrettslag som kan starte opp nye grupper (idretter) dersom vi ønsker det. Som et ledd i dette arbeidet er det et formelt krav at Hundvåg Allianseidrettslag, som har ligget "brakk" de senere år, gjør et tilsvarende vedtak i årsmøte. Det er denne saken som kommer opp i dette ekstraordinære årsmøtet.

Det informeres i den sammenhengen om at et ekstraordinært årsmøte ikke kan ha flere saker til behandling. Det inviteres derfor ikke til å sende inn saker for behandling.

Vi informerer videre om at Hundvåg Allianseidrettslag formelt sett er Hundvåg FK sin overliggende organisasjon. Det er medlemmer i de underliggende organisasjonene som utgjør medlemsmassen i Hundvåg Allianseidrettslag. Det er kun Hundvåg FK som er underliggende organisasjon til Hundvåg Allianseidrettslag, og det er derfor Hundvåg FK sin medlemsmasse som er stemmeberettiget i dette årsmøtet.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av stemmeberettigede møtedeltakere
  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
  • Innkomne forslag