Ungdomsakademi på Hundvåg Stadion hver fredag!

Personlig Fotballtrener AS vil i samarbeid med Hundvåg FK starte opp Ungdomsakademi hver fredag på Hundvåg stadion.

Ungdomsakademi på Hundvåg Stadion!

I samarbeid med Hundvåg FK starter vi også opp Ungdomsakademi hver fredag på Hundvåg stadion.

Ungdomsakademiet er et teknisk treningstilbud etter endt skoledag for fotballinteresserte spillere som går på UNGDOMSKOLEN. Vi er opptatt av å ha en god læring- og mestringsarena samtidig som det skal være seriøst gøy. Tekniske øvelser og utfordringer er tilpasset slik at alle opplever mestring i løpet av treningen.


Åpent hver Fredag kl.13.00 - 16.15.

Åpningstiden beskriver når vi er tilstede og spillerne kan komme til klubbhuset. De får mat når de kommer.

Organisert teknisk trening starter i utgangspunktet kl.14.30, men vi justerer treningen til den tiden som passer skoleslutt på fredagen. Treningen varer 1,5 time.

Offisiell oppstart: Fredag 17.August 2018.

Treneransvarlig Tommy Nicolaisen er landslagstrener for IFS Norge Futsal og jobber med barn og ungdom gjennom Teknisk Fotballskole.

Til trenere og lagledere - flott om dere deler denne informasjonen med spillere på lag og klubb dersom du vet om noen som vil finne tilbudet interessant.

Teknisk Fotballakademi inkluderer:

- Draktsett

- Teknisk ferdighetstrening

- Sertifiserte PFT-trenere

- Konkurranser

- Matservering

PÅMELDING på vår hjemmeside www.personligfotballtrener.no

Maks 30 spillere.

Pris 650,- pr mnd

Påmeldingsfrist: 10.August 2018

For mer informasjon se vår hjemmeside.

Kontakt oss pr tlf 957 53 784 eller e-mail Post@personligfotballtrener.no

Med vennlig hilsen
Personlig Fotballtrener AS
www.personligfotballtrener.no