Treningstider fra januar til sesongstart 2019

Endelige treningstider for vinteren ble vedtatt i møte på klubbhuset 19.12.2018.

19.12.2018 ble endelige treningstider for vinteren 2019 vedtatt i møte på klubbhuset. Oversikt over treningstidene finner dere i vedlagt pdf-fil. Treningstidene blir oppdatert i banekalenderen på hjemmesiden tidlig i januar.

Det ble også informert om at Hundvåg FK pr. dags dato har for lite treningstid totalt sett, basert på Stavanger kommunes beregninger. Grunnen til at dette er noe nytt er at det fra 2019 kun beregnes på grunnlag av kunstgressbaner, mens inntil 2018 var også grusbaner med i beregningsgrunnlaget På lang sikt håper vi dette løses med kunstgress på Kiwibanen, men på kort sikt vil vi gjøre et fremstøt mot kommunen for å få tildelt mer treningstid på andre kunstgressbane(r) som ligger i bydelen. Dersom vi får tildelt treningstider på andre baner vil det etter all sannsynlighet også bli noen justeringer på treningstidene på våre egne baner.

18.12.2018 - Invitasjon/informasjon møte

Alle lag inviteres til å møte med trener/lagleder på møte for gjennomgang og endelig vedtak av treningstidene, som vil gjelde fra januar og frem til sesongstart våren 2019. Møtet finner sted på klubbhuset onsdag 19/12 kl. 18:00. På møtet blir det åpnet for innbyrdes bytter av treningstid, samt fylle inn med mer trening der det er ledig plass.

Forslaget ligger med som pdf-fil. (dette forslaget er ikke lenger gjeldende. Gjeldende oversikt ligger i fil som slutter på "v5".