Retningslinjer for kampavvikling vinter

For at alle lag skal få en forutsigbar treningshverdag, er det viktig at alle følger klubbens retningslinjer når det kommer til planlegging av treningskamper og Kviaserie nå på vinterstid.

Det har dessverre skjedd flere ganger til nå i vinter at lag har planlagt Kviaserie og/eller treningskamper som har gått ut over andre lag sine tildelte treningstider.

Vi må kunne kreve av hverandre i HFK at dersom det planlegges kamper på våre baner i vinter, skal man benytte seg av egen treningstid. Dersom andre lag blir berørt av planlagt kamp, så skal laget/lagene som blir berørt forespørres om dette er greit.

For eksempel: Dersom ditt lag har treningstid på en bane kl. 1800-1930, kan dere planlegge en kamp som avvikles innenfor denne tiden (forutsatt at dere disponerer hele banen). Det er ikke greit at kampen starter litt før kl. 1800 eller at den varer lenger enn til kl. 1930. Dersom så skal skje må det avklares med laget/lagene som har treningstid før kl 1800, evt. etter kl. 1930.

Dette handler om respekt for andre lag, trenere og medlemmer i HFK.

Klubbens retningslinjer for planlegging og gjennomføring av kamper vinterstid finner du her: https://www.kxweb.no/kx/68/files/Retningslinjer%20for%20hjemmekamper%20utenfor%20sesong.pdf