Invitasjon til Årsmøtet 2018

Hundvåg FK sitt årsmøte for 2018 blir avholdt på klubbhuset torsdag 14. mars kl. 19:00.

Hundvåg Fotballklubb avholder sitt årsmøte for 2018 på klubbhuset torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på e-post til post@hundvagfotball.no senest torsdag 28. februar. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal ha:

  • Overskrift
  • Forklarende tekst
  • Forslag til vedtak
  • Dato og signatur

Vi gjør oppmerksom på at innkomne forslag vil bli publisert som en del av saksdokumentene i forkant av årsmøtet.

Saksdokumenter publiseres her senest en uke før årsmøtet.

Sakslisten blir i henhold til HFKs lov:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent (er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta valg.