Invitasjon til Årsmøtet 2018

Hundvåg FK sitt årsmøte for 2018 blir avholdt på klubbhuset torsdag 14. mars kl. 19:00.

Det nærmer seg Årsmøtet for 2018, som avholde på klubbhuset torsdag 14. mars 2019 kl. 1900.

Dokumentgrunnlag (klikk på teksten for å åpne dokument)

- Presentasjon Årsmøte 2018

- Underlag til sak ÅM-01.18: Ny lov for Hundvåg Idrettslag

- Årsmeldingen 2018

- Balanse pr 31.12.2018

- Resultatregnskap 2018 totalt

- Resultatregnskap 2018 avdeling 1 Bredde

- Resultatregnskap 2018 avdeling 2 Ungdom

- Resultatregnskap 2018 avdeling 3 Senior

- Resultatregnskap 2018 avdeling 4 Admin

- Budsjett 2019 pr avdeling

- Budsjett 2019 pr måned


Vi ønsker alle medlemmer vel møtt på Årsmøtet!


Hundvåg Fotballklubb avholder sitt årsmøte for 2018 på klubbhuset torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på e-post til post@hundvagfotball.no senest torsdag 28. februar. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal ha:

  • Overskrift
  • Forklarende tekst
  • Forslag til vedtak
  • Dato og signatur

Vi gjør oppmerksom på at innkomne forslag vil bli publisert som en del av saksdokumentene i forkant av årsmøtet.

Saksdokumenter publiseres her senest en uke før årsmøtet.

Sakslisten blir i henhold til HFKs lov:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent (er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta valg.