NB Byggteam er med på laget

Det er en glede å meddele at NB Byggteam er med som samarbeidspartner fra og med 2019.

Samarbeidsavtalen mellom Hundvåg FK og NB Byggteam er i første omgang på to år, 2019-2020, men vi håper på et langsiktig samarbeid.

NB Byggteam er et byggefirma, og på hjemmesiden deres kan man blant annet lese at "Vi kan restaurere og bygge helt nytt, både eneboliger, leiligheter og flermannsboliger. Er det på tide å bytte kledning på huset, eller har dere noen vinduer som trengs skiftes ut, er det også jobber vi tar på oss. For næringslivet arbeider vi i hovedsak med systemvegger og systemtak."

Vi takker NB Byggteam for deres sponsorbidrag til Hundvåg FK!