Ukens profil

Vi har vært så heldige å få et kort intervju med Brit Johannessen. Hver fredag fremover vil vi publisere ny ukens profil, blant spillere og ellers de som bruker tid på banene og klubbhuset. Vi ønsker med dette en riktig GOD PÅSKE :-)