Trenersamling

Hundvåg IL Fotball inviterer alle trenere i breddeavdelingen og ungdomsavdelingen til trenersamlinger.

Datoer for trenersamling:

Breddeavdeling: 22.05.2019 kl:19:00 - 21:00

Ungdomsavdeling: 23.05.2019 kl:19:00 - 21:00

Agenda vil være:

  • Introduksjon
  • Kort informasjon om «Trenerveilederen»
  • Diverse betraktninger rundt spillerutvikling
  • «Hvordan skal vi jobbe sammen»
  • Kalender trenerforum med tema
  • Spillerutvikler – hva, når

Vel møtt!