Daglig leder ferie

Daglig leder avvikler ferie 10. - 24. mai. Her finner du alternativ kontaktinfo.

Daglig leder avvikler ferie 10. – 24. mai.

I denne perioden vil e-poster til post@hundvagfotball.no behandles av Maylin Goa Sivertsen.

 

Øvrige kontaktpersoner:

Materialforvalter (alt som har med utstyr): mf@hundvagfotball.no

Bestillinger foretas av lagleder eller hovedtrener for laget, og behandles tidligst påfølgende mandag.

 

Fotballstyret:

Leder: Ragnhild Norberg – ragnhild.norberg@live.no

Nestleder: Stig-Olav Ellefsen – stig-olav.ellefsen@telenor.com

Ungdomsleder: Maylin Goa Sivertsen – ungdomsleder@hundvagfotball.no

Breddeleder: Monica Johannessen – breddeleder@hundvagfotball.no

Trenerveileder: Gjert Smith – gjert.smith@idrettsforbundet.no

Spillerutvikler: Svein Storedale – svein.storedal@moller.no

Dommeransvarlig: Eivind Helle – dommeransvarlig@hundvagfotball.no

Sportslig koordinator ungdom: Andreas Marken – markenandreas@hotmail.com

 

Hovedstyret:

Leder: Roar Olsen – styrelederhil@hundvagfotball.no

Nestleder: Pål Erik Johannessen – pejohannessen@imudsolutions.com

Medlem: Frode Berge – berge@naeringsforeningen.no