Gjennomgang Klubbhåndbok 2019-2022

Hovedstyret og Hundvåg Fotball inviterer til gjennomgang av Klubbhåndbok 2019 - 2022 onsdag 5. juni kl. 17:00 på klubbhuset.

Klikk her for å lese foreløpig forslag til Klubbhåndbok 2019 - 2022.

Alle medlemmer er velkommen til møtet. Her vil du gis mulighet til å fremme innspill til Klubbhåndbokens innhold. Vi ber om at de som har innspill fremmer dette så konkret som mulig i møtet, med en forberedt tekst, alternativt konkret fjerning eller tilføying av tekst.

Endringer i vedlagt Klubbhåndbok kan forekomme inntil møteoppstart.