Sommer på klubbhuset

Her finner du info om ferieavvikling.

Daglig leder skal ha ferie uke 28-30. Han jobber uke 31, samme uke som ungdomslagene reiser til Vildbjerg Cup. Deretter skal Jaran ha 14 uker farspermisjon, i perioden 5/8 til 10/11. I permisjonsperioden blir det en vikarløsning, og nærmere info om dette legges ut senere.

Materialforvalter har ferie hele juli. Glenn er på kontoret mandag 24/6 ca kl. 1630-1830. Henvendelser om utstyr rettes til Jaran i perioden Glenn har ferie, og Jaran jobber. Når begge har ferie leveres det ikke ut utstyr fra klubben.

Klubbhuset vil ha normalt renhold hele sommeren.