Daglig leder permisjon

Daglig leder skal ha farspermisjon i perioden 5. august - 10. november. Her finner du info om hvordan administrasjonen da fungerer.

I perioden 15/10-19 til 10/11-19 vil e-post til post@hundvagfotball.no kun behandles sporadisk. Dersom det er noen hastesaker i denne perioden kan styremedlemmer kontaktes. Du finner oversikt over hvem dette er og kontaktinfo her: https://hundvagfotball.no/portal/public/showContentCategory.do?id=5627

I tillegg vil Glenn Espersen være mer til stede på klubbhuset en vanlig. Han tar fast kontortid mandager og torsdager kl. 1630-1930.

Regnskapsfører Bente Viken håndterer alt av betalinger. Hun kan kontaktes på regnskap@hundvagfotball.no.