Kvalitetsklubb 2020?

Hundvåg IL Fotball er i prosess for å bli kvalitetsklubb. Enda gjenstår noe arbeid for å komme i mål, men en ser nå lyset i tunnelen.

Hundvåg IL Fotball er i prosess for å bli Kvalitetsklubb nivå 1

I denne prosessen har vi fokus på utvikling og kvalitetsløft for klubben vår. Vi bygger videre på filosofien «Klubben som sjef».

NFF har laget en veileder som vi bruker i utarbeidelsen av vår egen sportsplan. I denne prosessen vil en måtte påregne en del endringer underveis, men sportsplanen oppdateres fortløpende.

Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «Flest mulig – lengst mulig – best mulig» i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at «Klubben er sjef».

Les mer om Kvalitetsklubb og hva vi jobber med her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/